Kommuneplan 2015

Erhverv

Virksomheder har brug for tilstrækkelig plads, de rigtige naboer og en god beliggenhed. Plads til nuværende og fremtidige aktiviteter. Naboer i form af omgivelser, der understøtter virksomhedens aktiviteter. Beliggenhed, der passer så godt som muligt til virksomhedens behov.

Virksomhederne indenfor Frederikshavn kommunes fire vækstspor har vidt forskellige behov for plads, naboer og beliggenhed. Der er stor forskel på behovene for et værft, et hotel, et stort solcelleanlæg og en svineproducent.

Frederikshavn Kommune vil fremme virksomhedernes muligheder for vækst ved at udpege erhvervsområder og gøre det muligt at placere virksomheder, hvor de meget forskellige behov og ønsker kan blive opfyldt. 

Erhvervshavne i Skagen og Frederikshavn

Virksomheder på det maritime område har ofte brug for god plads, maritime naboer, som de kan danne klynge med, og beliggenhed med god adgang til havn og hav. Kommunens store havne er de vigtigste områder for de maritime virksomheder. Erhvervshavnene i Skagen og Frederikshavn og flådestationen i Frederikshavn er højt prioriterede. Der er planer om store udvidelser af begge havne, så der om få år er endnu bedre forhold for de maritime virksomheder og andre virksomheder, der knytter sig til havnen eller har brug for transport til søs.

Havnen i Frederikshavn er en udpræget erhvervshavn, som med færgerne også er et knudepunkt for trafik. Derfor vil Frederikshavn Kommune være meget opmærksom på de funktioner og anlæg, der placeres nær ved havnen. De må ikke begrænse aktiviteter og udvikling på havnen.

Den levende erhvervshavn i Skagen bidrager til det helt særlige havnemiljø, som byens borgere holder af og mange gæster kommer for at opleve. Erhvervsaktiviteter og rekreative områder ligger tæt på hinanden, og virksomheder i oplevelsesvækstsporet nyder godt af det levende, maritime havnemiljø. Derfor skal der sigtes mod, at maritime virksomheder og havnens andre virksomheder ligger tæt på hinanden, selvom det kan være en udfordring at finde balancen mellem dem. Også i Strandby skal det overvejes, hvordan erhverv og rekreative aktiviteter kan trives sammen på havnen.

Kommunens øvrige havne er primært rekreative havne. Her skal der være plads til butikker, boliger og oplevelsesvirksomheder. Især om sommeren er der aktivitet, når lystsejlerne kommer på besøg. De skaber liv og bruger de lokale butikker og faciliteter. Men de kommer kun i stort tal, hvis havnens tilbud er af høj kvalitet. Derfor vil Frederikshavn Kommune fremme havnenes tilbud og attraktive miljøer for borgere og gæster, der kommer både fra land- og fra vandsiden. 

Oplevelser samlet i miljøer

Størstedelen af oplevelsesbranchen er knyttet til havnene og kystbyerne, hvor der findes et særligt kystmiljø, som indbyggere og gæster har lyst til at færdes i. Beliggenheden kan være afgørende for, om en virksomhed kan udnytte sit potentiale. Ofte er naboerne vigtige – den enkelte virksomhed bidrager til og er afhængig af totaloplevelsen i et samlet miljø. Her skal byens rum og pladser, detailhandel og oplevelser i værdifulde kulturmiljøer spille sammen og løfte områdets samlede værdi. Frederikshavn Kommune vil give virksomhederne mulighed for at etablere sig på steder med attraktiv beliggenhed.

Udenfor byerne skal der skabes nye oplevelsesvirksomheder. Det kan være i forbindelse med friluftsaktiviteter i naturområder og på strande. Eller det kan være ved at finde nye måder at kombinere aktiviteter i naturen og kulturmiljøer. Frederikshavn Kommune vil fremme mulighederne for at skabe særlige oplevelser.

Overnatningsfaciliteter er en vigtig del af oplevelsesbranchen. Et stort og varieret udbud af muligheder for at bo i ferie- og oplevelsescentre, på campingpladser og i sommerhuse er nødvendigt for at tiltrække gæster. Frederikshavn Kommune vil se positivt på muligheden for at udvide eksisterende sommerhuse, så de kan få en højere standard, og flere huse blive lejet ud. Det trækker flere gæster til og skaber flere arbejdspladser.

Udvikling af landbruget

Virksomheder, der producerer fødevarer, har andre behov for plads, naboer og beliggenhed. Frederikshavn Kommune prioriterer landbrugserhvervet højt. Derfor vil kommunen gøre det muligt at etablere og udvide både store, traditionelle landbrug og jordløse landbrug. Med denne kommuneplan udpeger Frederikshavn Kommune områder til disse landbrug ved Stenhøj, Østervrå og Dybvad. Kommunen støtter også nye produktionsformer og ny teknologi i landbruget. Det giver udvikling af landbrugserhvervet, og det giver nye arbejdspladser. Landbruget og andre fødevarevirksomheder kan også bidrage til energivækstsporet ved at levere biomasse til biogasanlæg.

Landbrugene er et markant element i landskabet, og de skal være i balance med omgivelserne. Det skal der tages hensyn til, når landbrugsvirksomheder skal placeres og udvikles med nye bygninger og anlæg. Det skal ske, så det kan forenes med hensynet til naturbeskyttelse og landskaber.

Energiproducerende anlæg

Virksomheder i energivækstsporet er forskellige, når det gælder krav til plads, naboer og beliggenhed. Anlæg, der producerer energi, er helt afhængige af den optimale beliggenhed. Vindmøller, solceller og solvarmeanlæg skal ligge der, hvor produktionen kan blive så effektiv og stor som muligt. Biogasanlæg skal ligge tæt på de virksomheder, der leverer biomassen.

Andre virksomheder i energivækstsporet producerer udstyr til anlæggene. Disse virksomheder har brug for tilstrækkelig plads, nabovirksomheder at danne klynge med og beliggenhed, der giver gode forhold for transport af materialer og færdige produkter.

Virksomheder i byerne

Mange af kommunens virksomheder ligger i byerne, hvor de har brug for en god beliggenhed. I udviklingen af byerne tager Frederikshavn Kommune derfor hensyn til, at virksomhederne har brug for optimal placering i forhold til transport og synlighed. Byudvikling skal føre til nye erhvervsområder med god beliggenhed, og når vi omdanner i en by, skal virksomhedernes behov for plads, naboer og beliggenhed tages med i overvejelserne.

Trafik og IT

Frederikshavn Kommune er opmærksom på, at alle virksomheder har brug for god infrastruktur. Det kan være veje og kollektiv trafik, der skal bruges til transport af kunder, gæster, medarbejdere, råvarer og produkter. Mange virksomheder har også brug for god adgang til havet fra velfungerende havne, så både mennesker og gods kan blive transporteret til og fra kommunen. Frederikshavn Kommune arbejder for, at infrastrukturen har høj standard og stor kapacitet.

IT-bredbånd kan også være nødvendigt i en virksomheds drift. Både virksomheder og borgere har brug for IT-infrastrukturen, og kommunen er opmærksom på dette behov.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000