Kommuneplan 2015

Tillæg nr. 15.11 - Udvidelse af Frederikshavn Havn - Etape 1

Status Forslag 
Plannavn Tillæg nr. 15.11 - Udvidelse af Frederikshavn Havn - Etape 1 
Dato for offentliggørelse af forslag 2. december 2015 
Høringen starter 2. december 2015 
Høringen slutter 27. januar 2016 
Baggrund

Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at ændre afgræsningen af rammeområde FRE.H.14.08 og FRE.H.14.16. Afgrænsningen ønskes justeret i forbindelse med realisering af første etape af havneudvidelsen, der blev kommuneplanlagt i november 2014 med kommuneplantillæg nr. 09.62, idet der, i forbindelse med detailplanlægningen af udvidelsen har vist sig behov for at ændre afgrænsningen mellem havnebassinet og landarealerne.
Ydermolerne ønskes således flyttet tættere mod land, hvilket medfører, at der skal ske opfyldning af havnearealer i et område nærmere land, der tidligere var planlagt til havnebassin (markeret med grønt på figuren nedenfor). Samtidig vil et tilsvarende areal, der tidligere var udlagt til havneareal blive tilbageført til havnebassin (markeret med gult på figuren nedenfor).
Dette medfører en ændring af afgrænsningen af rammeområde FRE.H.14.08. Der ønskes desuden mulighed for en justering af sydmolens placering. Den endelige placering er dog ikke helt afklaret endnu, derfor udlægges en rummelig rammeafgrænsning, hvor sydmolen kan placeres inden for (markeret med grå stiplet signatur på kortet nedenfor). Dette medfører en ændring af afgrænsningen af rammeområde FRE.H.14.16. Den endelige placering af sydmolen vil blive fastlagt ved den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget.
Ændringen af rammeområderne omhandler alene afgrænsningen. Rammebestemmelserne og retningslinjerne forbliver således uændrede.

 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000