Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg i høring Høringsperiode
Tilllæg nr. 15.02 - Erhvervspark Sæby Syd 28.10.15 - 05.01.16
Tillæg nr. 15.03 - Boligområde ved Solsbæk Strand 25.09.15 - 20.11.15
Tillæg nr. 15.05 - Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby 24.06.15 - 19.08.15
Tillæg nr. 15.11 - Udvidelse af Frederikshavn Havn - Etape 1 02.12.15 - 27.01.16
Tillæg nr. 15.14 - Å-dige til klimasikring af Elling Å 22.12.15 - 16.02.16
Tillæg nr. 15.16 - Fugleformidlingscenter, Skagen Fyr 01.02.16 - 28.03.16
Vedtagne Kommuneplantillæg
Tillæg nr. 15.07 - Boligområde vest for Mjølnersvej i Skagen
Tillæg nr. 15.08 - Fodboldgolfbane
Tillæg nr. 15.09 - Ferie- og fritidsområde ved Nordsøvej i Skagen