Kommuneplan 2015

Hvordan bevæger kommunen sig?

Udvikling er en evig bevægelse. Frederikshavn Kommune har en strategi for udviklingen - Udviklingsstrategien som sætter retningen for kommunens udvikling indenfor arbejdsmarked og kompetenceudvikling, erhverv og de fire vækstspor, byer og landdistrikter. Strategien lægger også linjen for den måde, vi driver udvikling på i kommunen.

Udvikling og bevægelsen i den kan have mange former. I Frederikshavn Kommune har vi fokus på at bevæge os på følgende måder:

  • At udnytte potentialer: de største muligheder for udvikling findes på de områder, hvor der i forvejen er et potentiale – bevægelsen får derfor bedst fart og størst effekt, når vi finder potentialerne og udnytter dem optimalt som afsæt for udviklingen
  • At mobilisere kompetencer: de kompetente mennesker findes alle vegne i kommunen, og deres kompetencer er nødvendige for at drive udviklingen – bevægelsen går ud på at bringe disse mennesker og deres kompetencer i spil, at finde dem, at motivere dem, at engagere dem i udviklingen
  • At etablere partnerskaber: udviklingen bringes meget længere og nye steder hen, når vi samarbejder på tværs og nogle gange i overraskende kombinationer – bevægelsen er at koble mulige partnere og sætte dem i spil i forhold til udviklingen
  • At investere: udvikling kræver både menneskelige, tankemæssige og økonomiske ressourcer – bevægelsen er at finde og aktivere de lokale, regionale, nationale og internationale ressourcer, der kan bidrage til udviklingen
  • At skabe faciliteter: udvikling kræver tilstedeværelse – bevægelsen er at tiltrække flere mennesker og økonomiske ressourcer gennem at tilbyde attraktive faciliteter i byer og landskab
  • At samarbejde i verden: den lokale udvikling er et element i konkurrencen med resten af verden, hvor vi kun kan være med, når vi går sammen – bevægelsen er at samle kræfterne og skabe mere, end vi kan hver for sig
  • At skabe robusthed: udviklingen tager sigte mod at skabe holdbare løsninger, som lokalsamfundet kan bære – bevægelsen er en kombination af at finde de udviklingsmuligheder, som lokalsamfundet allerede kan bære, og at gøre lokalsamfundet mere robust, så det kan bære udviklingen
  • At skabe sammenhæng på tværs: når udvikling passer i sammenhængen, forstærkes den og skaber synergi – bevægelsen er at se helheder, at undgå benspænd mellem tiltag og at sætte enkelttiltag ind i en større sammenhæng, hvor de styrker udviklingen

Kommuneplanen med dens temaer og retningslinjer fremmer borgernes, virksomhedernes og kommunens muligheder for at bevæge sig på disse måder og opnå den udvikling, som vi stræber efter. Her arbejder vi for at skabe et godt sted at leve for mennesker, der ønsker at spille en rolle og ønsker at smitte af.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000