Kommuneplan 2015

Oplevelser

Vækstsporet  Oplevelser handler om at udvikle turismeerhvervet ved at tage udgangspunkt i de muligheder, som kommunens geografi, historie, natur og kultur giver, og ved at udnytte de særlige muligheder, der ligger i de lokale traditioner for at kombinere natur og kultur. Her skabes der oplevelser både for kommunens indbyggere, der får øget kvalitet i hverdagslivet, og for gæster, der skal have så gode og store oplevelser her, at de kommer igen. Det sker ved at bygge videre på områdets autencitet og understøttes gennem en professionalisering og internationalisering af turismeerhvervet, hvor der skabes faciliteter og totaloplevelser af ekstraordinært høj kvalitet, så vækstpotentialet bliver udnyttet.

I kommunens byer er der store potentialer for oplevelser, hvor mennesker mødes og oplever både fællesskab, shopping, arkitektur og begivenheder. Naturen og kysten byder på oplevelser året rundt, og mulighederne for udvikling af eksisterende og nye oplevelsesprodukter med forretningsmæssigt potentiale er stort.

De fleste af denne type oplevelser foregår i vores fritid, og nogle af oplevelserne suppleres af eller kræver særlige anlæg og bygninger. Udviklingen af sådanne faciliteter skal derfor understøtte udviklingen af oplevelseserhvervet generelt.

Før gæsterne er her, skal de komme hertil, og når de er her, skal de rundt i kommunen. Det kræver transport til lands eller til vands, på hjul og til fods, og gode trafikale muligheder er derfor en nødvendig forudsætning for at udnytte potentialerne i oplevelsesvækstsporet.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000