Kommuneplan 2015

Fødevarer

Frederikshavn Kommune ligger midt i et spisekammer. Vi har store landbrugsområder, der producerer korn, mælk og kød, og fiskeri er et af kommunens store erhverv.  Vi har også tradition for at forarbejde og forædle råvarerne, og mange fødevareprodukter bliver eksporteret. En del af virksomhederne er store arbejdspladser med medarbejdere på alle uddannelsesniveauer. Potentialet er stort, og kompetencerne er til stede. Derfor er fødevarer et af kommunens fire vækstspor.

Produktionen af råvarerne sker i landskabet, som derfor skal kunne rumme denne produktion i balance med hensynet til naturen. Andre dele af fødevareerhvervet knytter sig til kysten, hvor for eksempel en optimering af havnenes faciliteter er væsentlig for virksomhedernes udviklingsmuligheder.

Både råvareproducenter og forarbejdningsvirksomheder ligger spredt i kommunen, og de er alle afhængige af, at der er gode forhold for transport af varerne. Derfor er trafik og trafikforhold af stor betydning for fødevareerhvervet.

Forarbejdning, forædling og salg af fødevarer sker i små og store virksomheder, der har særlige behov f.eks. med hensyn til placering og miljøforhold. Den kommunale planlægning og administration i forhold til erhverv skal rumme muligheder for at imødekomme disse behov, så virksomhedernes vækstpotentiale understøttes.

Fødevareproduktion efterlader ofte biprodukter, der kan anvendes i energiproduktionen, og der skal derfor tænkes i sammenhænge mellem fødevare- og energiproduktionen for at få en optimal udnyttelse af mulighederne.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000