Kommuneplan 2015

Energi

Med Frederikshavn som energikommune satser Frederikshavn Kommune stort. Målet er, at Frederikshavn kommune skal være 100 % forsynet med vedvarende energi inden for en overskuelig fremtid. Energibyen Frederikshavn er en del af vækstsporet ”Energi”, som skal sikre, at Frederikshavn-området udnytter det store nationale og globale vækstpotentiale i energibranchen og skaber nye grønne jobs lokalt.

Der er flere strenge i energivækstsporet. En af dem er energiproduktion, som kræver plads til forskellige typer anlæg både tæt på byen, i landskabet og langs kysten. Det kan være testanlæg eller permanente produktionsanlæg, og Frederikshavn Kommune arbejder for at skabe muligheder for begge dele i en balance mellem hensynet til energierhvervet og hensynet til øvrige virksomheder og natur og landskaber.

En anden streng i energivækstsporet er udvikling og produktion af udstyr til energibranchen. Det kræver mulighed for mange typer erhvervsvirksomheder.  Frederikshavn Kommune arbejder for at give dem og andre energirelaterede virksomheder attraktive vilkår og muligheder, herunder gode forhold for transport af gods og specialkonstruktioner på veje og med tog.

Energivækstsporet handler også om en bedre udnyttelse af den producerede energi. Her spiller energiforbruget i boliger og bygninger en rolle, hvorfor energirenovering af eksisterende bygninger og energioptimering af nybyggeri står højt på dagsordenen og giver mulighed for udvikling i de lokale håndværksvirksomheder. Derfor er energiaspektet væsentligt ved planlægning for kommunens byer og boligmiljøer.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000