Kommuneplan 2015

Det maritime område

I Frederikshavn Kommune er der stærke maritime traditioner, som har udgangspunkt i de to store erhvervshavne i Skagen og Frederikshavn, og som styrkes af samarbejdet med Flådestation Frederikshavn. De menneskelige kompetencer og virksomhedernes styrke er især indenfor service, reparation og renovering af skibe her og ude i verden. Der er allerede mange arbejdspladser og stor omsætning i den maritime branche i kommunen, men der er potentiale til endnu mere. Det er årsagen til, at det maritime område er et af kommunens fire vækstspor.

Udviklingen i den maritime branche understøttes af Frederikshavn Kommune, der på erhvervsområdet søger at skabe de bedst mulige betingelser for vækst ved sammen med virksomhederne at se og opsøge nye muligheder og give de bedst mulige vilkår for virksomhedernes aktiviteter. Der kan være særlige muligheder indenfor energiproduktion, hvor viden og kompetencer indenfor de maritime erhverv kan bringes i spil.

Trafikforhold og infrastruktur har stor betydning for de maritime erhverv; i form af både havne og mulighed for transport til lands af udstyr og produkter, som ofte kræver store køretøjer. Her kan kommunen bidrage til vækstsporet ved at arbejde for et velfungerende vejnet og et godt samspil mellem kommunale og statslige vejanlæg.

Den maritime branche er tæt knyttet til havnene og kysten, hvor anvendelsen af arealer skal afvejes i en balance mellem hensynet til erhvervets udviklingspotentiale og hensynet til områdets værdi især i forhold til boliger, men også i forhold til fritidsaktiviteter.

Havnene udgør en væsentlig del af byerne, og mange steder ligger der boliger helt tæt på eller på selve havnen. De maritime virksomheder, havnen og byen spiller sammen og udvikler sig i sammenhæng og gensidig afhængighed og påvirkning. Byens og havnens rekreative muligheder skal udnyttes, men på nogle havnearealer vejer hensynet til den maritime branches udviklingspotentiale tungere.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000