Kommuneplan 2015

By- og boligudvikling

Når vi skal udnytte vækstpotentialet i kommunens fire vækstspor, er det afgørende at kunne tiltrække den nødvendige arbejdskraft med de rette kompetencer. Det kræver indbydende og attraktive by- og boligmiljøer, der giver disse mennesker mulighed for og lyst til at bo her, så det er muligt for virksomhederne at tiltrække medarbejdere, der skal flytte efter jobbet.  Placeringen ved havet giver mange internationale kontakter og inspiration til udvikling af byer med plads til mangfoldighed og af måden at bo og leve på. Det skal udnyttes.

I byerne skal det være muligt for erhvervsvirksomheder at placere sig sammen med andre, hvilket gør det nemt og naturligt at skabe netværk og klyngedannelser. Samtidig er det vigtigt, at erhvervsområderne er beliggende tæt på gode adgangsveje og sådan, at virksomhederne opnår stor synlighed for omverdenen.

Frederikshavn kommune skal have byer, der har et by- og handelsmiljø, som byder på liv, oplevelser, indbydende byrum, små intime væresteder og særegne kvaliteter og værdier. Et bymiljø, hvor der er plads til små-erhverv, midlertidige aktiviteter, kreativitet og eksperimenter, som mennesker med idéer nemt og enkelt kan virkeliggøre. Et bymiljø, der på en kvalitativ, elegant og tiltrækkende måde binder traditionen og de naturgivne vilkår sammen, så de understøtter hinanden, og giver stedet en særlig sjæl og karakter.

En familie med behov  for gode opvækstvilkår for deres børn skal have nemt ved at komme på arbejde og at gøre deres indkøb, og børnene skal være tæt på skole og institutioner, fritidsinteresser med mere. Derfor skal byerne være indrettet, så det er let og trygt at transportere sig rundt i bil, på cykel eller med offentlig transport.
 
Kysten, naturen og landskaberne har betydning for byernes udvikling med deres rekreative kvaliteter. Overgangen mellem by og land giver mulighed for at drage grønne landskabstræk ind i byerne, og ved kysten kan byerne udvikles tæt på vandet.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000